Parque Oeste czyli Park Zachodni, który powstał w 2006 roku. Park spełnia podstawową funkcję ekologiczną, poprzez zbiornik retencyjny, który umożliwia wykorzystanie wody deszczowej do zasilania jezior i nawadniania trawników. Obszar parku to 23 ha.
Anna Wiśniewska